|      

  

Babí léto aneb teambuilding Specialistek


Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.

Teambuilding by (dle odborníků) měl sloužit údajně k lepšímu vzájemnému poznání: tak toto jsme splnily bezezbytku. Jak jinak se může tým „notabene ženský“ lépe poznat, než při třech společně strávených dnech i nocích. K tomuto poznání přispělo i umístění chaty, ve které jsme byly ubytovány. V krásné malebné vesničce blízko Budislavských skal, které jsme také navštívily.

Přesto, že jsme neplnily typické teambuildingové aktivity a hry, při plnění každodenních běžných činností, večerního povídání u ohně, podniknutých výletech a mnoho dalšími aktivitami došlo k výraznému zlepšení vzájemného poznání, odbourání bariér a zlepšení vzájemných vztahů. Předpokládám, že toto všechno se odrazí i na pracovišti.

Přesto, že jsme to neplánovaly, zažily jsme noční bojovku. To, když jsme my „městské“ ženy zůstaly najednou na samotě u lesa bez elektrického proudu. Nevím, zda za to mohla stará lampa, snad z první republiky, nebo shoda náhod, ale tato situace určitě přispěla k posílení pozitivních vazeb v našem týmu. Nebojte se, zvládly jsme to! Přibližně po dvaceti minutách jsme našly a nahodily hlavní jistič a smály se tomu asi celou hodinu

Nevím, jestli zásluhou právě této akce bude náš tým pracovat efektivněji s ještě větším výkonem, ale v každém případě se tyto prožité chvíle odrazí ve spokojenosti, dobré atmosféře a pohodě na pracovišti, což se nepochybně projevuje i při práci s klienty.