|      

  

Jak získat práci


Pomůžeme vám získat vaši vysněnou práci


Tato sekce je zaměřena na personální poradenství aneb tipy a rady pro
přípravy na výběrová řízení a pohovory, doporučení Jak si při pohovorech počínat, jak napsat CV či individální trénink vaší prezentace.

Pro individuální poradenství či trénink nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktujte nás

 

JAK NAPSAT CV

 • Proměňte svůj životopis na propagační materiál
 • Svůj životopis pište vždy ve vztahu ke konkrétní nabídce pracovního místa
 • V životopise zdůrazněte ty zkušenosti, povinnosti a úkoly, které souvisí s danou pracovní pozicí
 • Firmu by měl váš životopis zaujmout již na první pohled (zvýraznit ? Dát do nějkého rámečku? Nebo k tomu dát obrázek CV ?

 

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI VAŠEHO ŽIVOTOPISU BY MĚLY ZAHRNOVAT

1. Osobní údaje

Chcete, aby vás kontaktovali, proto…

 • když na trvalém bydlišti nejste k zastižení, uveďte také kontaktní adresu
 • uveďte kontaktní telefon - kde je vás možno zastihnout přes den a diskrétně – nejlépe mobil, popř. číslo, kde vám lze zanechat vzkaz

 

2. Praxe

 • měsíc a rok začátku a ukončení pracovního poměru
 • název zaměstnavatele
 • název a náplň vaší pracovní pozice
 • Pozor! Data by měla navazovat. A protože praxe neznamená jen HPP, nezapomeňte na pobyty v zahraničí, dobu bez práce, práce na dohodu, brigády, VPP atd.
 • Dodržujte pořadí od aktuálních pozic k předchozím

 

3. Vzdělání

 • měsíc a rok začátku a ukončení studia
 • název školy, specializace, popř. téma závěrečné práce
 • závěrečná zkouška – rok, předměty

 

4. Znalosti a dovednosti

 • uveďte vše, co umíte
 • jaká osvědčení vlastníte
 • u jazykových znalostí uveďte úroveň
 • u znalosti práce s PC uveďte, který SW ovládáte

 

5. Zájmy

Můžete uvést vaše zájmy zejména ty, které se vztahují k vaši profesi.

6. Ostatní

Ve zvláštní části životopisu můžete uvést i další důležité údaje, které chcete o sobě sdělit (členství v organizacích, dobrovolná činnost, nekuřák apod.) a které jsou významné z hlediska vaší další zaměstnavatelnosti.

7. Reference

Na závěr můžete uvést reference – kontakt na někoho, kdo je schopen přímo zhodnotit váš pracovní výkon nebo vaše osobnostní kvality. Reference uvádějte včetně adres a telefonních čísel. Zachovejte se však profesionálně a nejdříve požádejte o souhlas s jejich zveřejněním.

Vzor životopisu naleznete ZDE. V případě zájmu o další rady či praktický nácvik nás neváhejte kontaktovat.V sekci SEBEPOZNÁNÍ, SEBEROZVOJ A KOUČINK naleznete více informací.

PŘÍPRAVA NA POHOVOR A REALITA

Podařilo se vám napsat poutavý životopis, se kterým jste spokojeni? Zaujal také firmu a ta si vás pozvala k výběrovému řízení? Poradíme vám i v další fázi hledání zaměstnání – s přípravou na pohovor.

Čas věnovaný přípravě vám dává větší šanci uspět při výběrovém řízení.

 

1. Zjistěte si o nabízené pozici co nejvíce informací:

Vyhledejte si co nejvíce informací o firmě, její činnosti, produktech a pracovním místě, o které se ucházíte.

Pokud nemáte informace o pracovním místě, jen stěží úspěšně přesvědčíte zaměstnavatele, že vyhovujete jeho požadavkům. Popisy pracovních míst naleznete na www.nsp.cz

2. Zrekapitulujte si významné události vašeho profesního života:

Vybavte si různé situace, ve kterých jste využili své znalosti a dovednosti, a zkuste je podrobně popsat. 

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Jak k situacím došlo? Co jim předcházelo? 
 • Co jste udělali? 
 • Jaký byl výsledek? 
 • Jaké jste si z toho vzali ponaučení? 
 • Jak jste spolupracovali s ostatními? 
 • Vzpomeňte si na pracovníky, kteří s vámi spolupracovali při řešení různých úkolů a problémů. Se kterými kolegy jste si rozuměli či nerozuměli a proč?

 

Připravte se i na nepříjemné dotazy o vašich nezdarech, neúspěších a vašich slabých stránkách.

Zamyslete se nad tím, nakolik vaše dovednosti odpovídají nárokům na dané místo. Buďte připraveni u pohovoru hovořit o tom, jak vaše zkušenosti a dovednosti korespondují s požadavky na nabízenou pozici. Dále si promyslete, čím byste mohli na dané pozici přispět. Nepředpokládejte, že si tazatelé budou něco domýšlet nebo odvozovat. Budou vás hodnotit jen na základě toho, co jim řeknete Vy sami. 

3. Nacvičte si průběh pohovoru:

Procvičování odpovědí vám nemusí být sice příjemné, je to však nejlepší způsob, jak se připravit na zodpovídání otázek u pohovoru. Zkuste si pohovor sehrát se svým přítelem nebo sami před zrcadlem. Dokážete uvést veškeré potřebné informace v relativně krátkém čase? Může vám pomoci nahrát se na video při simulovaném pohovoru, které vás tak upozorní na zbytečná gesta a nesprávné výrazy. 

Nejčastější typy otázek:

 • Proč reagujete na naši nabídku místa? 
 • Proč si myslíte, že jste tím správným kandidátem/kandidátkou? 
 • Uveďte důvody odchodu z předchozích zaměstnání? 
 • Jaký byl váš největší úspěch? 
 • Jaký byl váš neúspěch? 
 • Jak byste se charakterizoval/a? 
 • Proč bychom měli zaměstnat právě vás? 
 • Jaká jsou vaše finanční očekávání? (Otázka na plat popř. nefinanční odměny). 
 • Jaké jsou důvody odchodu z předchozích zaměstnání? 

 

Nacvičujte, nacvičujte, nacvičujte. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli metodu, nacvičování pohovoru zvýší vaši sebedůvěru. Samozřejmě nemůžete dopředu znát všechny otázky, které mohou u pohovoru zaznít, můžete se však zaměřit na řeč těla a na to, jak se vůbec ve firmě uvedete.  Rádi vám se zpětnou vazbou pomůžeme. Bližší informace naleznete v sekci váš rozvoj.

REALITA POHOVORŮ

První dojem máte šanci udělat jen jednou

 • Přijďte včas, nejlépe o pár minut dříve - čas navíc vám umožní psychicky se na pohovor připravit a můžete jej využít k tomu, abyste si ujasnili, o čem při pohovoru budete mluvit,
 • Pozdravte s úsměvem - dáváte tak najevo svou sebedůvěru a optimismus,
 • Ruku podejte krátce a pevně, ve vašem podání ruky se promítá partnerský přístup, energie a sebedůvěra ( POZOR na tzv. „drtiče” a „leklou rybu”),
 • Pamatujte na vhodné oblečení - volte jej přiměřeně k pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Samozřejmě jinak byste se měli obléknout na přijímací pohovor do státního úřadu (formální oblečení) a jinak do reklamní agentury (stačí ležérní oděv). Pokud si nevíte rady, oblek-kostým to vyřeší za vás a nikdo vám nic nevytkne.
 • Všeho s mírou - to je další pravidlo, které platí. Výstřední líčení, silné vůně, přemíra šperků, vyzývavé a extravagantní oblečení – to se u pohovoru necení.

 

Víte, jak působíte na druhé? Stává se vám, že opakovaně končíte ve výběrovém řízení „na druhém místě“? Vyzkoušejte dotazník Softskillers, který odhaluje vaši motivaci a její projevy ve vašem chování. Víte, že navenek vysíláte více než chcete ? Viz sekce SEBEPOZNÁNÍ, SEBEROZVOJ A KOUČINK.

JAK SE CHOVAT PŘI POHOVORU?

 • Udržujte oční kontakt
 • Kontrolujte svůj neverbální projev – chůze, držení těla, mimika a gesta vypovídají o vašem sebevědomí, nadšení a chuti pracovat, 
 • Chovejte se zdvořile ke každému, koho potkáte před, během a po pohovoru, 
 • Netvařte se unaveně a znuděně. Dejte najevo, že o místo skutečně usilujete, chovejte se přirozeně, působte důvěryhodně a energicky.

JAK SE PREZENTOVAT?

 • Nebojte se poznamenat jména členů výběrové komise a používejte je během rozhovoru. 
 • Kontrolujte délku své prezentace zejména vašich odpovědí. 
 • Pozorně poslouchejte
 • Promýšlejte si své odpovědi
 • Odpovídejte k věci a pravdivě
 • Nemluvte v širokých a obecných pojmech. 
 • Pokuste se zůstat klidní - nejde přece o život … 
 • Buďte aktivní. Odpověď typu ano/ne nebo jen pokrčení rameny vám zaručí, že budete mít pohovor rychle za sebou, ale již nezaručí účast v dalším kole, proto buďte sdílnější, vždyť chcete, aby se o vás něco budoucí zaměstnavatel dozvěděl. Neříkejte „nevím” - odpovězte na dané otázky, i kdybyste měli přemýšlet delší dobu a pokud skutečně neznáte odpověď, podejte krátké vysvětlení např. „není to můj obor, ale jsem ochoten se to doučit, pokud to práce vyžaduje”. 
 • Buďte pozitivní. Vyvarujte se negativního postoje. Nehovořte špatně o svém předchozím zaměstnavateli nebo zaměstnání, vaše poznámky by měly zůstat neutrální, dáváte tak najevo svou loajalitu. Budoucí zaměstnavatel by si mohl myslet, že o něm příště budete mluvit také tak. Jednoduše - měli byste zůstat optimisty. 

ČEHO SE VYVAROVAT? 

 • kritizování předchozích zaměstnavatelů, 
 • kritizování dalších uchazečů, 
 • kritizování nebo obhajování kouření, 
 • vyprávění o osobních a rodinných záležitostech, 
 • řečnění o politice, náboženství atd., 
 • chlubení se významnými známými, 
 • výmluv např. proč neumím žádný cizí jazyk atd. 

 

NEVYHÝBEJTE SE ODPOVĚDÍM NA NEPŘÍJEMNÉ OTÁZKY

Na otázku „Jaké jsou vaše slabé stránky” buďte připraveni, není dobré ztichnout, popř. tvrdit, že žádné nemáte, protože všichni vědí, že to nemůže být pravda. Můžete tak působit nekriticky sami k sobě nebo vyvolat dojem stylizace do určité pózy. Všichni máme nějaké slabiny, ale někdy nám dělá potíže o nich hovořit. Pokud své slabé stránky zmíníte při pohovoru, měli byste za ně převzít zodpovědnost a ne svalovat vinu na jiné – „oni mě nevyškolili” nebo „neměl/a jsem dostatek času”. Ačkoli mohou být tyto výroky pravdivé, můžete si jimi při pohovoru uškodit.

VÝCHODISKA PRO VYJEDNÁNÍ MZDY:

 • jaký druh práce budete vykonávat a jaké budete mít zodpovědnosti, 
 • cena příslušné práce na trhu, 
 • momentální potřeba firmy (Potřebují pracovníka nutně?),
 • momentální dostupnost hledaných pracovníků na trhu práce, 
 • kolik peněz vlastně potřebujete vydělat (dojíždění, bydlení, jídlo, pojištění atd.), zvolte si 2 varianty ideální a minimální tj. hranici pod kterou nemůžete jít, 
 • vaše cena na trhu práce (zkušenosti, znalosti, dovednosti…). 

 

Zjistěte si, jaké jsou platy ve vašem regionu pro dané pracovní pozice. Informace naleznete na www.ispv.cz 

BUĎTE PŘIPRAVENI NA OŽEHAVÉ AŽ NEPŘÍPUSTNÉ OTÁZKY TYPU

 • Jste členem nějaké strany? 
 • Jste věřící? 
 • Máte trvalého partnera? 
 • Budete se vdávat? 
 • Kdy chcete mít děti? 
 • Žijete ve spořádaných rodinných a majetkových poměrech?

 

Jestliže tyto nebo podobné otázky u pohovoru padnou, není taktické ostře se ohradit a reagovat tvrzením, že takové otázky jsou nepřípustné. Lepší je být asertivní a zeptat se přátelsky na důvod otázky: „Je tato otázka pro výkon v zaměstnání důležitá? Proč se mne na to ptáte?” Možná, že vám zaměstnavatel skutečně vysvětlí, proč se na to ptá, a jeho odpověď bude natolik přijatelná, že vám nebude vadit odpovědět. Otázky nemusí být motivovány zlým úmyslem či diskriminací. Rozhodnutí je na vás, nedoporučujeme však lhaní. Možná, že budete mít námitky i k některým jiným probíraným tématům.

 • Buďte trpěliví.
  Pohovory se někdy protahují, nezačnou včas nebo trvá několik dní, než se organizace ozve a informuje vás o výsledcích pohovoru. 
 • Použijte svých poznámek.
  Je zcela v pořádku, přinesete-li si k pohovoru své poznámky a budete je používat. Udělejte si jejich přehledný a organizovaný seznam, abyste při pohovoru netápali. 

 

Pokud máte zájem o nácvik vaší prezentace a měření vaší motivace a projevů vašeho chování, více informací hledejte v sekci SEBEPOZNÁNÍ, SEBEROZVOJ A KOUČINK.

A nyní nám pouze zbývá popřát vám „Mnoho štěstí!“