|      

  

Seberozvoj, sebepoznání a koučink


Odpovězte si na otázku: Co vám přinese investice 2 000 Kč, kterou použiji na:

 

A) Dready na polovině hlavy (celá hlava 4 000 - 8 000 Kč)
B) 67 piv
C) značkové jeany
D) Aktivitu pro osobní rozvoj (kariérní poradenství a koučování, psychodiagnostika, příprava na výběrové řízení)

Zvolte si tu variantu, která vám v budoucnosti umožní koupit si to, co aktuálně nepotřebujete! 

PŘÍPRAVA NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK

Člověk, který něco dělá, dělá i chyby; avšak ten, kdo chyby nedělá, dělá tu největší chybu ze všech - nedělá nic. (B. Franklin)

 

Na našich stránkách naleznete potřebné základní informace k přípravě na výběrové řízení. Jsme si však vědomi, že zdravá sebejistota je ve výběrovém řízení stěžejní. Nabízíme vám unikátní možnost k jejímu získání! Léty ověřenou zkušeností je, že trénink dělá mistra, proto vám nabízíme možnost individuálního tréninku technik hledání pracovního místa a přípravy k pohovoru.

Tato individuální služba je poskytována uchazečům o práci po předchozí konzultaci. Obsah stejně jako délka je přizpůsoben vašim potřebám

Obsahem tréninku je: 

 • Sepsání životopisu a průvodního (motivačního) dopisu 
 • Příprava k výběrovému řízení /možnost nahrávání na video/
 • Zprostředkování informací o trhu práce, mzdových nabídkách, aj. 
 • Možnost kombinovat s psychodiagnostikou a s kariérovým koučingem. 

 

Přínos: 

 

 • Získání sebedůvěry v situaci výběrového řízení na základě praktického nácviku
 • Podpora uchazečů v jejich dalším kariérovém růstu 
 • Získání přehledu o trhu práce 
 • Získání sebedůvěry a motivace při hledání zaměstnání 

 

 

PSYCHODIAGNOSTIKA

„Pokud nepochopíme sebe sama, je zbytečné se snažit pochopit někoho jiného“. (Anonym)

 Psychodiagnostika pracovního potenciálu, manažerského potenciálu

 

Na základě individuálních potřeb navrhujeme baterii psychodiagnostických dotazníků a výkonových testů, díky kterým lze popsat váš pracovní nebo manažerský potenciál. Testování trvá cca 2,5-3 hodiny, výstupem je písemná zpráva a intepretace výsledku.

 

TYPOLOGIE MBTI – PRO VÁŠ SEBEROZVOJ

„Vše, co nás irituje na druhých, může vést k lepšímu pochopení sebe sama.“ (Carl Gustav Jung)

 

Jsme jediným certifikovaným pracovištěm v Moravskoslezském kraji, proškoleni na centrále v Londýně  společností OPP Ltd. a rádi se s vámi o jedinečné informace podělíme. Společně tak nalezneme vaše silné stránky, které podpoříme a rozvojové aspekty, na nichž můžeme dále pracovat k vaší spokojenosti.

Typologie osobnosti MBTI je metoda, která:

 • je určena široké veřejnosti,
 • vám pomůže k sebepoznání a využití vašeho potenciálu,
 • vám pomůže k poznání druhých a pochopení jejich chování a jednání,
 • je snadno srozumitelná a použitelná v každodenním životě a práci,
 • vám pomůže při řešení problémů, zlepšování týmové spolupráce a komunikace, zvládání stresu, atd.

 

Co se o sobě a případně o druhých dozvíte?

 • vaše preference, tj. jakými způsoby je pro vás charakteristické se chovat,
 • odkud čerpáte a kam přednostně soustřeďujete svou energii,
 • které typy informací upřednostňujete a kterým věříte,
 • jakým způsobem se rozhodujete,
 • jak si organizujete život a práci.

 

Přínos:

 

 • porozumění tomu, jak tyto preference ovlivňují vaši konkrétní spolupráci a vztahy s druhými lidmi
 • pochopení věcí, které vás stresují
 • uvědomění si, jak lépe zvládat konflikty a porozumět ostatním

 

 

Individuální zpětná vazba podle MBTI zahrnuje:

 • vyplnění dotazníku (online) v různých jazykových mutacích,
 • individuální zpětná vazba (práce s pracovním sešitem, možno i v anglickém jazyce),
 • plán dalšího osobního rozvoje v oblasti efektivní komunikace, dosažení lepšího rozhodování, týmové spolupráce,
 • kariérové poradenství.