|      

  

Pro zaměstnavatele

Poskytujeme služby podnikům a společnostem v Moravskoslezském kraji a v přilehlých regionech Zlínského a Olomouckého kraje. Od počátku se zaměřujeme na nábor (recruitment) manažerů a specialistů pro firmy a společnosti v Moravskoslezském kraji. Nezabýváme se agenturním zaměstnáváním a nezprostředkováváme brigády.

Poskytujeme komplexní nábor pracovníků pro nové investory a další poradenské služby v oblasti řízení lidských zdrojů (počínaje kompetenčními modely, Talent Management programy a konče outplacementem). V oblasti HR služeb jsme aktivní i na mezinárodní scéně.

 

Vyhledávání a výběr zaměstnanců

Více než patnáctileté zkušenosti v oblasti náboru manažerů a specialistů řadí personální agenturu k těm nejlepším v Moravskoslezském regionu. Uplatňujeme ve své práci kompetenční přístup, a to jak v oblasti poradenství pro své klienty tak ve své vlastní personální práci. 

Více informací

 

Kompetenční modely

Kompetenční modely popisují kompetence tj. znalosti, dovednosti, zkušenosti, osobnostní charakteristiky, které jsou nutné pro požadovaný výkon v dané pozici. 

Více informací

 

Assessment / Development Center

Assessment /Development Center se využívá nejen pro výběr vhodných kandidátů, ale také pro identifikaci potenciálu zaměstnanců. Assessment/Development Center (dále jen AC/DC) umožňuje validní posouzení kompetencí nezbytných pro kvalitní pracovní výkon. 

Více informací

 

Psychodiagnostika

Nabízíme tradiční psychodiagnostické šetření pracovního potenciálu a manažerského potenciálu. 

Více informací

 

Teambuilding

Teambuildingový program je zaměřen na rozvoj a zlepšení výkonu daného pracovního týmu. Jeho cílem je identifikace silných stránek týmové spolupráce a oblastí pro další zlepšování.

Více informací

 

Audit řízení lidských zdrojů

Audit ŘLZ je nástroj s jehož pomocí zjišťujeme, ověřujeme, popisujeme a hodnotíme systém řízení lidských zdrojů v dané společnosti. Umožňuje analýzu, vyhodnocení a trvalé zlepšování jednotlivých oblastí systému ŘLZ.

Více informací

 

Outplacement

Outplacement představuje služby určené pro propouštěné zaměstnance z důvodu reorganizace společnosti či poradenství managementu společnosti v procesu reorganizace. 

Více informací

 

Průzkumy názoru zaměstnanců

Průzkum názoru zaměstnanců zajistí manažerům společnosti strukturovanou a nezávislou informaci o názorech reprezentativního vzorku zaměstnanců ve velmi krátkém časovém úseku. 

Více informací

 

Tréninky

Pro naše klienty jsme připravili několik zajímavých tréninků a školení, které mají napomoci ke zlepšení a zefektivnění výběru a hodnocení zaměstnanců, jsou zaměřeny také na osobnostní testování a rozvoj měkkých dovedností. 

Více informací