|      

  

Assessment Center a Development Center


Buďte sami sebou. Napodobováním někoho jiného dosáhnete maximálně na průměr. (J. Riddestrale)


Assessment / Development Center se využívá nejen pro výběr vhodných kandidátů, ale také pro identifikaci potenciálu zaměstnanců. Assessment / Development Center (dále jen AC/DC) umožňuje validní posouzení kompetencí nezbytných pro kvalitní pracovní výkon.

 

  

 

 

AC/DC navrhujeme podle kompetenčního modelu daného pracovního místa. AC/DC se zaměřují na hodnocení požadovaných klíčových kompetencí. Zahrnují individuální a skupinové úkoly tj. modelové situace, hraní rolí, případové studie (přizpůsobené klientovi nebo nově vytvořené s ohledem na kulturu a hodnoty klienta), psychodiagnostické testování a kompetenční pohovory.

 

PŘÍNOSY

 

  • snížení rizika výběru nesprávného kandidáta
  • získání validních informací především o chování a přístupech kandidáta
  • identifikování potenciálu zaměstnanců (pro účely povýšení nebo pro kariérní plánování)
  • vlastní metodika ověřená v praxi a využívající nejlepší zkušenosti ze zahraničí, know-how zkušených personálních poradců a psychologů ze skupiny Specialist Service a RPIC-ViP při hodnocení a interpretaci výsledků
  • dostatečná konzultační kapacita pro realizaci většího množství AC/DC a testování velkého množství zaměstnanců nebo kandidátů
  • profesionální příprava a proškolení hodnotitelů na straně firmy - zadavatele

 

 

Reference poskytneme na vyžádání