|      

  

Audit řízení lidských zdrojů


Možná nemůžete určovat směr větru, ale můžete nastavovat plachty. (Reinhard K. Sprenger)

 

Audit ŘLZ je nástroj s jehož pomocí zjišťujeme, ověřujeme, popisujeme a hodnotíme systém řízení lidských zdrojů v dané společnosti. Umožňuje analýzu, vyhodnocení a trvalé zlepšování jednotlivých oblastí systému ŘLZ. Součástí auditu je průzkum názorů zaměstnanců.

  

 


Audit ŘLZ je modulární program (sedm modulů + interaktivní DVD). Lze jej realizovat celý nebo jen jeho jednotlivé moduly.


JEDNOTLIVÉ MODULY PROGRAMU

Strategické řízení LZ
Vazba personální strategie na strategii firmy a celkové fungování systému řízení LZ.

Plánování lidských zdrojů
Analýza pracovních míst – existující stav, popis a specifikace.

Motivace, řízení a hodnocení výkonu a odměňování

Vzdělávání pracovníků
Včetně motivace ke vzdělávání a měření jeho efektivnosti.

Vedení procesů organizačních změn

Personální informační systémy
Vnitropodnikové i externí zdroje informací.

Strategické řízení LZ
Firemní kultura a komunikace.

  

PŘÍNOSY

 

  • podpora rozvoje procesů řízení lidských zdrojů
  • zlepšení vnitrofiremní kultury
  • zvýšení úrovně firemní kultury
  • posílení motivace a loajality zaměstnanců
  • získané know-how a metodika zůstává zákazníkovi a ten je může dále využívat

 

 

Reference poskytneme na vyžádání