|      

  

Kompetenční modely


Kdo ví proč, dokáže jakékoli jak. (F. Nietzsche)


Kompetenční modely tvoří základ moderního systému řízení lidských zdrojů, lze je aktualizovat a snadno přizpůsobovat rozvoji firmy. Komplexnost této služby šetří čas a peníze.

 

  

 

 

Kompetenční modely popisují kompetence tj. znalosti, dovednosti, zkušenosti, osobnostní charakteristiky, které jsou nutné pro požadovaný výkon v dané pozici.

Specialist Service se věnuje tvorbě kompetenčních modelů od roku 2002. V roce 2011 jsme  tvořili kompetenční modely pro vybrané pracovní pozice v Národní soustavě povolání. Rovněž jsme se v roce 2013 podíleli na projektu pro EU komisi „Transferability Skills Across the Sectors“.


NAVRHUJEME A ZPRACOVÁVÁME TYTO KOMPETENČNÍ MODELY

Modely klíčových kompetencí
Modely popisují kompetence, které jsou společné a nezbytné pro všechny zaměstnance organizace/firmy, bez ohledu na jejich pozici a roli v hierarchii firmy.

Specifické kompetenční modely
Identifikují kompetence pracovníka (a jejich úroveň), které jsou charakteristické pro úspěšného pracovníka na konkrétní pozici a v konkrétní organizaci.

Generické kompetenční modely

Představují osvědčený seznam kompetencí pro konkrétní pozice (obchodník, personalista, finanční ředitel), vycházejí z rozsáhlých zkušeností personální agentury, výzkumů a vývojových aktivit. Tyto modely jsou spolehlivým základem pro definování těch kompetencí, které jsou nezbytné pro dobrý výkon na dané pozici. Bohužel nezohledňují zvláštnosti jednotlivých firem. I přesto usnadňují práci personalistům a manažerům při výběrech zaměstnanců, adaptačních procesech, hodnocení, vzdělávání zaměstnanců atd.

 

PŘÍNOSY

 

 • uplatňování kompetenčního přístupu zkvalitňuje personální práci ve společnosti, přispívá k upevňování a propagaci firemních hodnot, usnadňuje práci manažerům a personalistům při:
  • výběru
  • vzdělávání
  • hodnocení zaměstnanců
 • kompetenční modely přispívají ke zkvalitnění výběrového procesu, protože poskytují naprosto přesný popis toho, co musí uchazeč o práci umět a znát, aby byl přijat
 • poskytují validní informace o výkonu zaměstnance a o tom, jak si přijatý zaměstnanec osvojil potřebné znalosti a dovednosti během adaptace. Definují úroveň kompetencí, které musí uchazeč prokázat na konci adaptačního období
 • dále kompetenční modely poskytují detailní popis kompetencí vyžadovaných od způsobilých pracovníků
 • kompetenční modely lze pak využít při rozvojovém hodnocení zaměstnanců, jejich povýšení a dalším vzdělávání

 

 

Reference poskytneme na vyžádání