|      

  

Průzkumy názoru zaměstnanců


Neexistují hloupé odpovědi, pouze chytré otázky. (Aristoteles)


Průzkumy názoru zaměstnanců zajistí manažerům společnosti strukturovanou a nezávislou informaci o názorech reprezentativního vzorku zaměstnanců ve velmi krátkém časovém úseku.

Průzkum názorů je realizován tak, aby na jedné straně zajistil anonymitu respondentů a na druhé straně hodnotnou strukturu informací. Vlastní organizace průzkumu je řešena ve spolupráci zpracovatele a klienta  - formou online dotazníků ale i formou papírových  dotazníků v případě provozů, kde zaměstnanci nepracují s PC.  

 

 

Detailní výsledky průzkumu jsou prezentovány managementu společnosti ve formě analýzy, včetně zjištění silných a slabých stránek a doporučení ke zlepšení. Se souhrnnými výsledky průzkumu v dohodnuté struktuře jsou seznámeni také zaměstnanci firmy.

Na dotazníkové šetření mohou navazovat komunikační workshopy s vybranými pracovními týmy.

 

PŘÍNOSY

 

  • zlepšení komunikace a firemní kultury tj. informovanosti ve firmě, podpoření komunikace mezi managementem a zaměstnanci
  • posílení loajality zaměstnanců k firmě
  • zlepšení některých procesů v HR např. výběr zaměstnanců pro školící programy, poskytování zpětné vazby
  • získání informací o tom, co motivuje zaměstnance

 

 

Reference poskytneme na vyžádání