|      

  

Psychodiagnostika


Nabízíme tradiční psychodiagnostické šetření pracovního potenciálu a manažerského potenciálu.


Pro účely měření motivace a připravenosti využívat klíčové měkké kompetence. V běžném pracovním procesu nabízíme psychodiagnostický nástroj SOFTSKILLERS založený na CA metodě. Lze jej využít k osobnímu rozvoji, kariérnímu rozvoji a pro efektivnější zvládnutí adaptace. 

Velmi zajímavým nástrojem pro osobní rozvoj, sebepoznání, pochopení druhých a zlepšení manažerského stylu využíváme typologii osobnosti MBTI.

  

 

PSYCHODIAGNOSTICKÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍHO A MANAŽERSKÉHO POTENCIÁLU

Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných. (Zig Ziglar)

 

Testovací baterie v závislosti na potřebách klienta obsahuje od 6 do 8 psychologických dotazníků a výkonových testů, které se vzájemně doplňují a poskytují plastický obraz osobnosti. Měří strategie zvládání stresu, interpersonální strategie, výkonové motivátory, integritu osobnosti, sebereflexi vlastní osoby a výkonu, emoční labilitu a zralost, týmové role, schopnost vidět souvislosti a předávat informace nezkresleně atd.

Výstupem je písemná zpráva doplněná grafy. Ideální je tuto diagnostiku doplnit nástrojem Softskillers.

 

PŘÍNOSY

 

 • nástroj k poznání vlastního pracovního a manažerského potenciálu a jeho využití pro další osobní nebo kariérní rozvoj zaměstnanců
 • komplexní pohled na osobnost (v porovnání s testovacími nástroji, které představuje dotazník, který dovolí mentální korekci odpovědí)

 

 

 

SOFTSKILLERS

Z tohoto důvodu vám představujeme Softskillers - nový přístup v testování měkkých kompetencí postavený na patentem chráněné CA method (metoda barvových asociací), která je výsledkem dlouhodobého výzkumu a dalšího vývoje obecně uznávaného Lüscherova barvového testu. 

Ukázka skupinové diagnostiky    Ukázka individuální diagnostiky

PŘINOSY

 

Výsledky testu Softskillers poskytují odpovědi na řadu základních otázek z oblasti HR:

 • Výsledky testu Softskillers poskytují odpovědi na řadu základních otázek z oblasti HR:
 • Je pracovní potenciál zaměstnanců plně využit?
 • Udrží si zaměstnanci současný pracovní výkon nebo hrozí jeho pokles?
 • U kterých měkkých kompetencí lze dále zlepšovat výkon zaměstnanců a v jakých oblastech je investice do vzdělávání účelná a smysluplná?
 • Co motivuje a demotivuje zaměstnance při používání jejich měkkých dovedností? 
 • Odpovídá chuť jednotlivce ke skutečnému používání svých měkkých dovedností potřebám jeho pracovního místa nebo úkolu, na kterém má pracovat?
 • Stejně důležitá jsou uvedená zjištění pro výkonnost a převládající atmosféru pracovních týmů. Z tohoto pohledu je více než prospěšné znát motivátory a stresory působící společně na celou skupinu.  

 

 

 

OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE MBTI

Abychom byli ve vztahu k ostatním a ve své práci úspěšní, potřebujeme na sobě pracovat, vědomě se zlepšovat a rozvíjet. K tomu se musíme – nejdříve a především – umět podívat sami na sebe a poučit se o sobě samých. (M. Čakrt)


MBTI
 neboli typologie Myers-Briggs vychází z učení Carla Gustava Junga. Jedná se o osobnostní test, který popisuje zaměření osobnosti a její kognitivní styl. 
Typologie MBTI identifikuje 16 osobnostních typů, které se v různé míře vyskytují v populaci. Jednotlivé typy nehodnotí, ale popisuje. Popisuje preferované chování a uvažování jednotlivých typů.

 

PŘÍNOSY

 

 • interpretace zkušených konzultantů, kteří s typologií MBTI dlouhodobě pracují a mají licenci OPP Ltd. a oprávnění tento nástroj využívat 
 • posílení kompatibility manažerských a pracovních týmů
 • pochopení rozdílů v řídicích stylech manažerů
 • pochopení rozdílů v individuálním způsobu řešení problémů a v komunikačních stylech
 • využití vlastního potenciálu ovlivňující osobní rozvoj zaměstnanců
 • dosazení správných lidí na správná místa
 • zefektivnění komunikace
 • zlepšení řízení a řešení konfliktů

 

 

Reference poskytneme na vyžádání