|      

  

Tréninky


Jak správně vybrat zaměstnance, Trénink MBTI, Jak hodnotit zaměstnance pomocí kompetencí

 

Pro naše klienty jsme připravili několik zajímavých tréninků a školení, které mají napomoci ke zlepšení a zefektivnění výběru a hodnocení zaměstnanců, jsou zaměřeny také na osobnostní testování a rozvoj měkkých dovedností.

 

  

 

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT ZAMĚSTNANCE - COMPETENCY BASED INTERVIEW (pro manažery a personalisty)

Až 66% rozhodnutí o přijetí nových zaměstnanců se do 12 měsíců ukáže jako chybné. (P. Drucker)

 

Jednodenní interaktivní trénink Competency Based Interview je zaměřen na nácvik výběru zaměstnanců, na osvojení si techniky vedení kompetenčního pohovoru a na ověřování kompetencí potřebných pro požadovaný výkon. Trénink se opírá o behaviorální přístup a kompetenční modely, využívá techniku CIT (tzv. critical incidents).

 

ÚČASTNÍCI SE DOZVĚDÍ

 • Co to jsou kompetence
 • Co jsou kompetenční modely
 • Co je to metoda CIT tzv. critical incidents
 • Rozdíl mezi tradičními a kompetenčními pohovory
 • Jak si vytvořit strukturu Competency Based Interview
 • Jak správně klást otázky (vzorové typy otázek)
 • Jak vyhodnocovat získané informace

 

Trénink je určen manažerům a personalistům, kteří vybírají zaměstnance. S ohledem na zachování interaktivity tréninku je počet účastníku omezen na 12 osob.

  

PŘÍNOSY

 

 • Definování kompetencí nutných pro výkon v konkrétní pozici
 • Určení významných situací pro danou pozici
 • Návrh struktury Competency Based Interview
 • Vedení kompetenčního pohovoru (2 simulované pohovory)
 • Vyhodnocení získaných dat

 

 

 

TRÉNINK MBTI - TYPOLOGIE OSOBNOSTI MYERS BRIGGS TYPE INDICATOR

Typologie MBTI identifikuje 16 osobnostních typů, které se v různé míře vyskytují v populaci. Jednotlivé typy nehodnotí, ale popisuje. Popisuje preferované chování a uvažování jednotlivých typů. 

Trénink je zaměřen na praktickou aplikaci v každodenní praxi, zejména jak danou znalost využít v týmové spolupráci a při vedení lidí. S ohledem na zachování interaktivity tréninku je počet účastníku omezen na 12 osob.

 

PŘINOSY

 

 • pochopení rozdílů v řídicích stylech manažerů
 • pochopení rozdílů v individuálním způsobu řešení problémů a v komunikačních stylech
 • využití vlastního potenciálu
 • dosazení správných lidí na správná místa
 • zefektivnění komunikace
 • zlepšení řízení a řešení konfliktů

 

 

 

JAK HODNOTIT ZAMĚSTNANCE PROSTŘEDNICTVÍM KOMPETENCÍ (pro manažery a specialisty)

O celém stromu lze z jeho plodů úsudek udělat. (Walter von der Vogelweide)

 

Jednodenní trénink se zabývá systémem hodnocení zaměstnanců a poskytuje informace o metodách hodnocení.

 • Hlavní část tréninku je věnována hodnocení prostřednictvím kompetencí s využitím hodnotícího pohovoru. Účastníci se seznamují s kompetenčními modely a s některými nástroji pro měření/hodnocení kompetencí.
 • Účastníci se seznámí s jednotlivými metodami a nástroji hodnocení jako jsou:
  Motivačně hodnotící pohovor, Management by Objectives, Metoda klíčové události, Assessment Center/Development Center, 360° zpětná vazba, Manažerský audit, Mystery shopping, Hodnocení potenciálu.
 • V simulovaném hodnotícím pohovoru si účastníci vyzkoušejí vedení hodnotícího pohovoru, záznam informací do hodnotícího formuláře a poskytování zpětné vazby hodnocenému.

 

Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci, manažeři a personalisté. S ohledem na zachování interaktivity tréninku je počet účastníku omezen na 12 osob.

 

PŘÍNOSY

 

 • osvojení si teoretického základu systému hodnocení zaměstnanců a seznámení se s jednotlivými metodami hodnocení včetně jejich předností a záporů
 • možnost si prakticky vyzkoušet simulovaný hodnotící pohovor pod vedením zkušeného kouče
 • výměna a sdílení informací a zkušeností mezi účastníky

 

 

Reference poskytneme na vyžádání