|      

  

Vyhledávání a výběr zaměstnanců


Naslouchejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou.  (L. King)


Téměř třicetileté zkušenosti v oblasti náboru manažerů a specialistů řadí personální agenturu k těm nejlepším v Moravskoslezském regionu – dosvědčuje to rozsáhlá síť kontaktů na manažery a specialisty moravskoslezských podniků, spolupráce s vysokými a středními školami, spolupráce s úřady práce a regionálními zaměstnaneckými agenturami, zkušenosti z mezinárodních vývojových programů v oblasti řízení lidských zdrojů.

  

 


Agentura ve své práci uplatňuje kompetenční přístup, a to jak v oblasti poradenství pro své klienty tak ve své vlastní personální práci.
 

Základem výběrových procesů je definování klíčových kompetencí, které představují kritéria pro výběr kandidátů. Na jejich základě je navržena struktura behaviorálního pohovoru. Tento postup umožňuje získání mnohem hodnotnějších informací a eliminuje výběr nevhodných kandidátů.


NAŠE ZÁSADY

Kvalita
Dlouhodobá praxe, neustálé zdokonalování a aplikace vhodného nástroje pro posouzení klíčových kompetencí umožňuje našim konzultantům vybrat nejvhodnějšího kandidáta.

Anonymita
Anonymita klienta a diskrétnost při přímém oslovování (Executive search).

Vícejazyčnost
Vícejazyčnost a kompletní servis (výběrová řízení a dokumenty o kandidátech) také v anglickém jazyce.

Cena / přínos
Cena je sjednána dohodou a odpovídá běžné praxi v této personální oblasti.

 

PŘÍNOSY

 

  • získání kandidátů, kteří nereagují na inzerci v médiích a které klient nemůže oslovit přímo,
  • selekce nevhodných kandidátů reagujících na nabízenou pracovní pozici,
  • výrazné snížení rizika nesprávného výběru zaměstnanců vyplývající z kompetenčního přístupu,
  • časově náročný proces předvýběru a selekce neřeší manažer nebo personalista zadavatel,
  • možnost využití prostor personální agentury pro výběrové pohovory.

 

 

Reference poskytneme na vyžádání